ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ.ΜΕΙΩΣΗΣ Μ.Κ. – 26/05/2023

Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στο Παλαιό Φάληρο (Λεωφ. Συγγρού αρ. 377) εδρεύουσας Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)»

Θέμα : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πλήρες αντίγραφο του πρακτικού:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ.ΜΕΙΩΣΗΣ Μ.Κ..pdf